Edukontor | Vabaühenduste arenguprogramm
Rendi kontorilaud Kuressaare südames!
vabakontor, coworking space, töökoha rent, äripindade üür, kontoriruumid, koosolekute ruumid, edukontor, Kuressaare, Saaremaa, tunnirent, kaugtöökeskus, koostöötamiskeskus
3771
post-template-default,single,single-post,postid-3771,single-format-standard,edgt-cpt-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-1.9, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vabaühenduste arenguprogramm

MITTETULUNDUSSEKTORI ORGANISATSIOONIDE ARENGUPROGRAMM
„KOVISIOON KUI KOOSTÖÖMEETOD“

MIKS ON ARENGUPROGRAMM VAJALIK?
Mittetulundussektoris tegutseb palju aktiivseid ja toimekaid inimesi, kellel on olulisel määral kogemusi ja teadmisi nii organisatsiooni tegevusvaldkonna kui ka juhtimise teemadel. Koostöö puudumisel või selle piiratuse tõttu ei jõua need teadmised, oskused ja kogemused ühest organisatsioonist kaugemale, mistõttu on piiratud kodanikuühiskonna tulemuslikkus. Selleks, et mittetulundussektoris tegutsevad inimesed saaksid omavahel teadmisi ja kogemusi jagada, on vaja lihtsat, toimivat, regulaarset ja ressursisäästlikku koostöövormi. Selliseks koostöö-vormiks sobib kovisiooni meetod.
MIS ON KOVISIOON?
Kovisioon on samasisulist tööd tegevate inimeste kohtumine, kus üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel leitakse lahendusi oma tööalastele olukordadele (Dictum). Kovisiooni meetodi rakendamine ei eelda rahalist ressurssi, ainsateks vajalikeks vahenditeks on paberid ja pliiatsid.
Kovisiooni meetod aitab kokku tuua erinevates vabaühendustes olevad teadmised ja kogemused. Ühine koviseerimine nii valdkonna- kui ka piirkonnapõhistes kohalikes võrgustikes aitab kaasa vabaühenduste juhtimispädevuste arendamisele ja kodanikuühiskonna tegevusvõimekuse suurendamisele.
KELLELE ON ARENGUPROGRAMM MÕELDUD?
Arenguprogramm viiakse läbi neljas Eestimaa piirkonnas:
jaanuarist juunini 2019 toimub programm Saaremaal ja Pärnumaal,
september 2019 – veebruar 2020 Tartumaal ja Harjumaal.
Arenguprogramm on mõeldud vabaühendustes tegutsevatele inimestele. Ootame projekti osalema esindajaid külaseltsidest, heategevuslikest organisatsioonidest, usuühingutest, korteriühistutest, erinevates valdkondades tegutsevatest MTÜ-dest ning erinevaid sihtgruppe esindavatest vabaühendustest.
MILLINE ON ARENGUPROGRAMMI ÜLESEHITUS?
Arenguprogramm koosneb kolmes osast:
1. Kovisiooni meetodi koolitus, kus õpitakse kovisiooni rakendamist koostöö edendamise eesmärgil.
2. Praktika. Pahatihti osaletakse koolitustel ilma, et hiljem uusi teadmisi ja oskusi ellu rakendatakse. Selle vältimiseks on käesoleva programmi raames praktika faas, mis eeldab koolitusel osalejatelt meetodi rakendamist koolitusele järgneva nelja kuu jooksul. Igalt osalejalt eeldatakse vähemalt kolme kohaliku kovisiooni korraldamist osaleja organisatsioonis, grupis, seltsingus või võrgustikus. Ühe kovisiooni kestvus on minimaalselt 60 minutit. Koolitustel jagatakse osalejatele materjale, mis on abiks kohalike kovisioo-nide rakendamisel. Praktika ajal on võimalik kasutada mentori abi, kellega kovisiooni kohtumisi ette valmistada, läbi viia ja analüüsida.
3. Preemia koolitus-puhkus. Kuna eesmärk on teadmisi ellu rakendada, mitte neid vaid koguda, siis need koolitustel osalejad, kes on projekti jooksul vähemalt kolmel korral kohaliku kovisiooni korraldanud, saavad pingutuse ja panustamise eest preemiaks kahepäevase koolituse-puhkuse.
MILLINE ON PROGRAMMIS OSALEMISE EELDATAV AJAKULU?
Koolitus on ühepäevane (8 tundi).
Praktika kestvus on neli kuud. Igalt praktika läbiviijalt eeldataks nelja kuu jooksul kolme kovisiooni läbiviimist. Iga kovisioon kestab vähemalt 1h.
Väljasõit on kahepäevane.
KUIDAS ARENGUPROGRAMMIS OSALEDA?
Arenguprogrammis osalemise tasu on 18 eurot.
Programmis saab osaleda üheksa erineva vabaühenduse esindajat igast piirkonnast. Saaremaa ja Pärnumaa grupid on moodustatud. Tartumaa ja Harjumaa grupid moodustatakse nendest, kes augusti lõpuks täidavad sooviavalduse vormi. Vorm lisatakse Edukontori kodulehele juulis 2019.
Kõigilt kandideerijatelt eeldatakse valmisolekut läbida kogu arenguprogramm.
KES KORRALDAB?
Projekti elluviijaks on MTÜ Kuressaare Edukontor, mille eesmärgiks on erinevate organisatsioonide vahelise koostöö tekkimise toetamine. Edukontor tegutseb vabakontorina, mis ühendab enda tegevuse kaudu nii ettevõtjaid, vabakutselisi, avaliku sektori töötajaid kui ka vabaühenduste esindajaid.
KES RAHASTAB?
Koolituse korraldamist rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja MTÜ Kuressaare Edukontor.
KONTAKT
Marjana Luist, MTÜ Kuressaare Edukontor
58675771 edukontor@gmail.com